braslun bywyd

prosiectau

golchi sanau dynion/menyw yn golchi - Gwnaed yn y Rhath, perfformiad a gosodiad, Hydref 2014. Cydweithrediad gyda Avi Allen.

Bedydd fideo 5’49” Capel y Graig Medi 2014.

crysau cariadon Gwaith ar y cyd gyda Vicki Smith a Louise Bird. Ffilm a pherfformiad Ebrill - Awst 2014 i Colony 14 Aberteifi.

Lein Ddillad, gosodiad a fideo Amgueddfa Glofa Cefn Coed Mehefin- Gorffennaf 2014. Ailosodiad Ganwyd yn y Rhath a’r fideo golchi cyntaf a wnaed yn 2007.

Y Filltir Sgwâr, llyfrau braslunio Rhôd Mai 2014 gwaith ar y cyd gyda Sam Vicary, Gemma Green Hope a George Manson. Arluniwyd o fewn y filltir sgwâr a ganddi.

Ganwyd yn y Rhath, Gosodiad, Rhôd yn y Rhath, Gwnaed yn y Rhath Hydref 2013

Crys y Mab Gwaith ar y cyd gyda Hilary Ramsden. Perfformiad. Awst – Medi 2013 Colony 13 Aberteifi

Llyfr Braslunio Hydref – Rhagfyr 2012 llyfr braslunio, dogfennaeth o brofiad trawiad ar y galon yn ysbyty Gorllewin Cymru, Sketchbook Project, Brooklyn UDA

Ladi’r Lafant ffilm 1awr26’ Ebrill 2012- Gorffennaf 2013, gwaith ar y cyd gyda Siobhan McGovern, prosiect cymunedol ar y cyd â Neuadd Goffa Trefdraeth a Merched y Wawr Trefdraeth – clytwaith o hanes menywod yn Nhrefdraeth Sir Benfro.

Llyfr Eisteddfod, llyfr a wnaed â llaw, Awst 2012 i Fan Hyn, Lle Celf, Eisteddfod Genedlaethol, Sir Forgannwg.

Preswylfa unigol yn y Tanerdy, gosodiad, Ebrill 2012

Celain Coeth Rhôd yn y Tanerdy, gosodiad Chwefror 2012 cymryd rhan mewn prosiect ymchwil.

Peiriant Gwerthu, gwrthrych, gwnaethpwyd y gwaith o Menyw a Theyrnged i Rafael Lozano Hemmer, Prosiect Peiriant Gwerthu Oriel Elysium Abertawe – Fenis Medi 2011

Taith Twll Mwydyn, Fideo 5’51” Mehefin 2011 gwaith ar y cyd gyda Louise Bird a wnaed yn benodol ar gyfer arddangosfa O’r Tirlun yng Nghastell Picton.

Taith Gwylio Adar, Fideo 25’04”, Mai 2011 gwnaed yn benodol ar gyfer arddangosfa Adar www.capelygraig.wordpress.com  http://vimeo.com/26571402

Menyw, dyfrlliw 59cm gan 21cm (wedi’i blygu) Mai 2011 a pherfformiad Mehefin 2011. Gwaith safle ymatebol i fwyty yn Fenis, yn cysylltu beirdd Cymreig a Fenisaidd ffeministaidd o’r bymthegfed ganrif a’r unfed ganrif ar bymtheg gain ail-dehongli’r fwydlen gyda goleddf ffeministiaid.

Dod nôl a llyfr taith 2011 taith cennin Pedr derfynol i ddod ’nôl a llyfr o’r llyfrgell 2 ½ milltir i ffwrdd i’r llyfrgell sydd ger Goleg y Drindod ac sydd ar gael nawr i fyfyrwyr Ffynnon Job.

oddi yma o’r fan yna, fideo 12’ 23” Ionawr 2011. Trefdraeth Sir Benfro i Fryste. Taith hir ar droed, bws a thrên gan gludo set teledu yr oedd ei hangen i’w harddangos ei hun ynddi’I hun mewn arddangosfa ym Mryste.

O Drefdraeth i Dregroes, fideo 4’ 26” 2010 Gwnaed taith eitha byr yn hir iawn mewn cerbyd cyhoeddus. Er mwyn teithio yn rhydd mae eisiau dod â’r gath hefyd.

Teyrnged i Rafael Lozano Hemmer, Gosodiad a Fideo 2’ 41” 2010 Gosodwyd 63 o beli papur pydradwy yn yr afon gyda negeseuon gan y gwylwyr i lifo i lawr isafon y Bargoed sy’n llifo i mewn i’r Afon Teifi yn Aberteifi i gofio’r darn Turbulence gan Rafael Lozano Hemmer a wrthodwyd, yn yr Afon Teifi yn Aberteifi.. http://www.youtube.com/results?search_query=pennyart50&aq=f

Plws Dau, Cyflwyniad PowerPoint 43”, 2010 Sheffield. Ci yn cwrdd â chi ar daith gerdded pum milltir.

Symud Bwrdd, Fideo 17’05”, Trefdraeth Sir Benfro 2010. Symud bwrdd ar fy mhen fy hun yn y eira lan yr heol o un stiwdio’r llall.

Cemaes, Fideo 2009. Dau fachgen yn mynd ar daith gerdded ddieithr.

Gogledd Sir Benfro i Dde Swydd Efrog i Ogledd Gwlad yr Ha far y bws, 2009, Arluniwyd taith bws pedwar diwrnod ar 8 roliau bapur.

Rant, 5’ 47” Fideo 2009 Sheffield. Mynegiant fy ngwylltineb o bopeth ac unrhywbeth.

Sut Mae Ffeminydd yn Edrych? Fideo a llyfr a wnaed â llaw 2008-9 Sheffield. Ymchwil ansoddol i’r MA sef 12 artistiad benywaidd a 3 gwyddonwyr gwrywaidd.

Dewch i Mewn, Fideo 1’ 25” 2008 Sheffield. Gwahodd dieithriaid i’r arddangosfa yn yr oriel.

Teithiau Arlun. Llyfr braslunio amrywiol 2008 Cymru. Dod â grwpiau ar deithiau bws a theithiau cerdded.

Celf ar y Traeth. Fideo 2008 Cymru. Grŵp Cyfeillio Llydaweg yn gwneud blodau ayyb o’r gwrthrychau wedi cael ei golchi lan ar y traeth, arweiniwyd i fideo gyda lluniau llonydd a chaneuon a wnaed/perfformiwyd gan bobl Cymraeg a phobl Llydaweg.

Plws Un. Cyflwyniad Power point 1’ 58”, 2008 Sheffield. Unigrwydd a chwrdd â dieithriaid ar y daith cerdded.

Y Golch. Fideo 1’ 52” 2007-8 Sheffield. Golchi llieiniau yn yr Afon Sheaf.

Cranogwen. Fideo 6’ 17”, Llyfrau braslunio, cyfweliadau a phlannu blodau 2007 Llangrannog Cymru. Dathliad o fywyd menyw arloesol o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn Llangrannog, Ceredigion a gasglwyd ynghyd trwy gyfweliadau cyfrwng Cymraeg gyda menywod a oedd yn aelodau o’r capel, brasluniau a phlannu llinell o Flodau Mair, gyda menywod eraill, o fedd Cranogwen I’r capel (canolfan gymunedol). Roedd y gwaith rhan o’r prosiect Gwrando..

Taith Cennin Pedr, Plannu blodau, Perfformiadau 2006-7. Taith gerdded 2½ milltir dros gors a ffordd ddeuol rhwng y Coleg Celf a’r llyfrgell, i ddangos y ffordd i fyfyrwyr


gwaith, paentiadau/darluniau a arddangoswyd

Yr Oriel, Trefdraeth Sir Benfro ar hyn o bryd
Yr Oriel Nwy, Aberystwyth Mai - Mehefin 2015
Brand Exchange, Wythnos Gymreig, Llundain 2015
The Gate Arts Centre, Cymdeithas Celfyddydau Menywod, Caerdydd Mawrth 2015
Gwnaed yn y Rhath, Caerdydd, Hydref 2014
Colony14, Awst 2014
Danddaear, Amgueddfa Glofa Cefn Coed, Castell-Nedd Gorffennaf 2014
Rhôd, Drefelin Sir Gâr Mai 2014
Gwnaed yn y Rhath, Caerdydd 2013
Colony, 2013
Ffilm, Ladi’r Lafant, Trefdraeth 2013
Sketchbook Project, Brooklyn UDA 2013
Fan Hyn, Eisteddfod Genedlaethol, Sir Forgannwg Awst 2012
Y Blwch, Canolfan Celfyddydau Ebrill – Gorffennaf 2012
Preswylfa, y Tanerdy Machynlleth Ebrill 2012
Celain Coeth, Y Tanerdy, Machynlleth, Chwefror 2012
O’r Tirlun, Castell Picton Hwlffordd, Mehefin 2011
Rhodio, Fenis Mai 2011
Adar, Capel y Graig, Ffwrnais, Ceredigion Mai 2011
Windows 204, Bryste, Ionawr 2011
Rhôd, Drefelin Sir Gâr, Mai 2010
CelfAr, Rhosygilwen, Sir Benfro 2008-10
Yr Oriel Llandudoch Sir Benfro 2007-10
Lines and Strata, Oriel Mwldan 2006 a 2010
Cydweithfa Trefdraeth, Sir Benfro 1995 - 2010
Drawn In, Canolfan Celfyddydau Sidcot, Gwlad yr Haf 2009
Liminal, Sheffield 2008
Stiwdios Agored Aberteifi 2000 – 8
Up and Coming, Lerpwl 2008
Prism, Sheffield 2008
Clwb Cychod Trefdraeth 1995, 2000 – 7 (arddangosfeydd unigol)
Oriel Q Cystadleuaeth Arlunio 2006
Signature Gallery Abertawe Medi – Hydref 2004 (arddangosfa unigoll)
Exposure Gallery Abertawe 2004
Arddangosfa Artist Cymreig y Flwyddyn, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd 2003
Oriel Emrys, Hwlffordd, Sir Benfro, 2003 (arddangosfeydd unigol)
Tavistock Centre Llundain, Ionawr 2003 (arddangosfa unigol)
Oriel Glan y Môr, Abergwaun, Sir Benfro 2002 (arddangosfa unigol)
Schull Sailing Centre, Iwerddon, Awst 2000 & 2002 (arddangosfeydd unigol)
Llyfrgell Abergwaun 1999 & 2001 (arddangosfa unigol ac ar y cyd)
Sails and Waves, Schull Iwerddon, Gorffennaf 1992 (arddangosfa ar y cyd)
Allied Irish Bank, Cork Iwerddon, Tachwedd 1991 (arddangosfeydd unigol)


aelodaeth

Pwyllgor Grŵp Artistiaid Rhôd
Arlunwyr Benywaidd Haniaethol (De Orllewin Cymru)
Cymdeithas Celfyddydau Menywod (Cymru)
Cymdeithas Celfyddydau Abergwaun
Archif Menywod Cymru
Cydweithfa Trefdraeth, Sir Benfro (1995 – 2010)


addysg

TAR Coleg Ceredigion, Aberystwyth 2012
MA Celfyddydau Cain Cyfoes 2009 Prifysgol Sheffield.
BA Paentio Celfyddydau Cain 2007 Ysgol Gelf Caerfyrddin.
Mynediad i Gelf a Dylunio 1998 Ysgol Gelf Caerfyrddin.
Dysgu Cymraeg o 1979 ymlaen
BA Athroniaeth a Chymdeithaseg, 1970 Prifysgol East Anglia.


gyrfa flaenorol

Gweithiais i fel Gweithiwr Cymdeithasol yn Llundain, Cork a Sir Benfro rhwng 1971 a 1999.


preswyliad

Fe'm ganwyd Llundain 1949, a roedd fy nhad yn Gymro o Sir Forgannwg
Symud i fyw i Drefdraeth Sir Benfro 1978 a 1992
Byw yn Iwerddon rhwng 1985 a 1992