datganiad

Dwi’n defnyddio fy hunan a’r presennol yn fy ngwaith i gweledol i gael gafael ar iaith fel menyw ac artist. Mae’r lliwiau a chyffro yn y proses creadigol yn bwysig iawn. Dwi’n edrych ar ansicrwydd a herio ffurfiau celfyddyd traddodiadol. Dwi’n arbrofi trwy’r amser gyda dulliau newydd o weithio o ddarluniau neu waith fideo i wneud gwrthrychau 3D a chelf syniadolaethol.


Mae fy ngwaith yn ymateb i’r sefyllfaoedd dwi’n ffeindio fy hun ynddynt. Rwy’n hoffi archwilio gwahanol faterion fel yr amgylchfyd a ffeministiaeth. Mae fy ngwaith yn adlewyrchiad o’r ymchwil hwn. Mae’r syniad o daith wedi bod yn rhan o’r ymarfer, taith gerdded neu daith yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Dwi’n siarad Cymraeg a dwi’n byw yn Gymru gwledig.
Penny Jones

Mawrth 2015http://www.g39.org/warp/website.cgi?place=artists&id=928